สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ภาคที่ 1 ภาควิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน

 

 • ตารางการกระจาย Learning objectives ตาม Tasks ตาม Modules หน้า 10
 • อวัยวะโครงสร้างและหน้าที่ (Development Structures and Functions)
  • ศีรษะและคอ (Head and Neck) หน้า 12
  • ฟันและอวัยวะในช่องปาก (Teeth and Oral tissues) หน้า 21
 • สุขภาพและโรคทางระบบที่เกี่ยวข้องกับทันตแพทย์ (Biomedical sciences relatedTo dentistry) หน้า 30
 • พยาธิวิทยาของโรคในช่องปาก (Homeostasis and pathology of oral diseases)
  • การเปลี่ยนแปลงทางสรีรสภาพ (Physiologic changes) หน้า 44
  • การติดเชื้อ (Infection) หน้า 50
  • เนื้องอก (Tumors and tumor-like lesions) หน้า 72
  • การบาดเจ็บ (Injuries and trauma) หน้า 81
 • วิทยาการระบบบดเคี้ยว (Masticatory sciences) หน้า 87

 

 

 

 


07 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 12856 ครั้ง

Engine by shopup.com