A  A  A

Language:   

 

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม (ภาคที่ 3)


ประจำปี 2563

  

1.ประกาศ การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม ประจำปี 2563 คลิกที่นี่

 

2.ใบสมัครสอบ เพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม ประจำปี 2563 คลิกที่นี่

 

3.เอกสาร OSLER คลิกที่นี่

 

4.การประเมินทักษะวิชาชีพ ภาคปฏิบัติ 9 งาน

 

แบบรายงานผลการสอบปฏิบัติ

 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

 

ปริทันตวิทยา

 

ทันตกรรมประดิษฐ์

 

ทันตกรรมหัตถการ

 

ทักษะทางรังสีวิทยา

 

วิทยาเอ็นโดดอนต์


การประเมินทักษะวิชาชีพ การสอบบูรณะโพรงฟันแบบ Class II ด้วย resin composite